Dodávame služby a produkty v najvyššej kvalite 24/7/365

Služby a produkty

Dokážeme obslúžiť všetky druhy dopravy vo všetkých smeroch. Ropné produkty, deriváty a tekuté produkty biomasy môžu byť prečerpávané medzi všetkými druhmi dopravných prostriedkov. Terminál disponuje vlastnou železničnou vlečkou s vlastnou obslužnosťou, ktorá je umiestnená priamo v Daňovom sklade. Skupina TAM Group a.s. sa v rámci vlastnej obchodnej činnosti prostredníctvom obchodnej spoločnosti T a M terminal s.r.o. zaoberá nákupom a predajom ropných derivátov a palív:

Služba daňového skladu

Poskytujeme služby Daňového skladu cez vlastnú licencovanú spoločnosť T A M Terminal s.r.o. Dynamická kapacita daňového skladu je 500.000 mt / ročne.

Poskytujeme neutralizáciu dokumentov v režimoch železničnej a cestnej prepravy pre všetky druhy minerálnych olejov napr. primárne benzíny, letecký benzín, plynový olej, nafta, palivový a vykurovací olej, základové oleje, petrolej, LNG, LPG, VGO, ETBE, MTBE, biodiesel. Zároveň umožňujeme zmenu disponenta minerálneho oleja. Poskytujeme službu priameho dodania v režime oprávneného príjemcu s poskytnutím ručenia za spotrebnú daň a EOSA. V rámci individuálneho prenájmu skladovacej kapacity poskytujeme možnosť prijímať minerálny olej do daňového skladu v pozastavení dane na základe zariadenia komisie a súvisiacich náležitostí.

Služba EMCS operátora

Terminál poskytuje prostredníctvom svojej licencovanej spoločnosti T A M Terminal s.r.o. službu EMCS operátora vo všetkých režimoch prepravy pri príjme aj odoslaní všetkých druhov minerálnych olejov.

Prečerpávanie

Po dohode poskytujeme služby trimodálneho prečerpávania (tanker/vlak/autocisterna, ADN/RID/ADR) a prekládky ropných derivátov. V termináli je možnosť prečerpávania všetkých druhov ropných derivátov a tekutých produktov prepravovaných po Dunaji.

Kapacita prečerpávania je 120.000 mt/mes; cca 1.500.000 mt/rok.

Pontónové služby

Poskytujeme služby parkovania tankerov a tankových člnov v tankovom prístave na obslužných pontónoch. V rámci týchto služieb vykonávame aj bunkrovanie lodí, dopĺňanie pohonných a prevádzkových látok a palív – bunkerservice.

Primiešavanie biozložky a aditívovanie

Disponujeme možnosťou primiešavania biozložky v podniku na výrobu minerálneho oleja a aditivácie až 4 druhmi aditív pri vyskladňovaní z Daňového skladu.