Strategická pozícia
v rámci EÚ
O nás

Brand

Skupina TAM Group a.s. je prevádzkovateľom tankového prístavu na riečnom kilometri 1766 rkm na sútoku Váhu a Dunaja.

Tankový prístav disponuje štyrmi prístavnými polohami s prečerpávacími pontónmi. K dispozícii sú polohy na parkovanie tankerov, tankových člnov a na prečerpávanie tekutých substrátov medzi tankermi. Prostredníctvom našich licencovaných a certifikovaných spoločností prevádzkujeme prečerpávací terminál spolu s daňovým skladom a podnikom na výrobu minerálnych olejov. Zároveň sa zaoberáme nákupom a predajom ropných derivátov v ramci vlastnej obchodno-logistickej činnosti. Disponujeme všetkými potrebnými licenciami, povoleniami a certifikátmi potrebnými na vyriešenie všetkých vašich logistických situácií.

Spoločnosti skupiny TAM Group a.s. disponujú licenciou na prevádkovanie medzinárodnej aj vnútroštátnej nákladnej aj osobnej vodnej dopravy, povolením na prevádzkovanie Podniku na výrobu minerálnych olejov, licenciou na prevádkzovanie Daňového skladu, povolením na primiešavanie biozložky do palív, certifikátom ISCC EU na obchodovanie a skladovanie biodieselu FAME, povolením na bunkrovanie a zásobovanie riečnych plavidiel, povolením na obchodovanie s vybranými minerálnymi olejmi, povolením na distribúciu pohonných látok.

Strategická pozícia

História terminálu sa spája s bývalým vojenským riečnym terminálom určeným na zásobovanie lodí. Niekoľko rokov potom na tomto mieste prevádzkovala svoje logistické centrum aj spoločnosť OMV prostredníctvom svojich zmluvných partnerov.

V súčasnosti prevádzkujeme terminál ako trimodálny vo všetkých režimoch prepravy: tankery, vlakové cisterny, autocisterny. Po rozsiahlych rekonštrukciách disponujeme modernou prečerpávacou, stáčacou, výdajnou, aditivačnou a zmiešavacou technológiou.

Nachádzame sa v strategickom bode Strednej Európy s možnosťou jednoduchého a ľahkého prístupu na väčšinu trhov Europskej únie až do okruhu 1000 km. Našimi cieľovými destináciami sú Slovensko, Poľsko, Nemecko, Holandsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, z krajín mimo Európskej únie sú v našom dosahu Ukrajina, Srbsko, Rusko, Švajčiarsko.

Sme prirodzeným vyústením logistickej morsko-riečnej lodnej trasy z oblasti Čierneho mora, z miest Novorossijsk, Tuapse, Varna, Burgas, Odessa cez Čiernomorské kontinentálne prístavy Konstanca, Izmail, Reni po rieke Dunaj do Strednej Európy. Uvedená vodná cesta je bezpečnejšia vzhľadom na elimináciu problémových tureckých úžin Bospor a Dardanely situovaných v oblasti Blízkeho Východu. Vzhľadom na relatívne bezproblémovú plavbu v dolnom úseku Dunaja je možné prepravovať do TAM Terminal jednorazovo konvoje s hmotnosťou cca 12 000 mt. Tieto konvoje môžu byť následne prečerpané priamo do železničných cisterien a odoslané v rôznych colných režimoch do rôznych štátov EÚ, alebo mimo EÚ.