Zodpovednosť voči životnému prostrediu je naša priorita
Environment
Dunaj nie je pre nás len dopravnou tepnou európskeho významu, ale má pre nás aj rozmer v podobe ochrany životného prostredia. My v TAM Group a.s. si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a preto jednou z našich priorít je, aby sme vždy a za každých podmienok spĺňali prísne európske normy.

Informácie pre dotknutú verejnosť (pdf)

Otázky ochrany životného prostredia sú pre nás úzko spojené s trvalo udržateľným rozvojom našej spoločnosti a preto ich máme jasne definované v 4 kľúčových bodoch:
1
Rešpektujeme hodnoty ochrany životného prostredia.
2
Naše podnikateľské aktivity vykonávame v súlade s platnými enviromentálnymi predpismi.
3
Podporujeme ekonomický rozvoj spoločnosti a zároveň chránime životné prostredie.
4
V každodennej prevádzke kladieme dôraz na preventívne opatrenia tak, aby sme minimalizovali vplyv na životné prostredie.